OMV nettsider
Lukk

OMV Gruppen

OMV AG produserer og markedsfører olje og gass, innovativ energi og høykvalitets petrokjemiske løsninger på en ansvarlig måte. Med en konsernomsetning på 17 milliarder EURO og en arbeidsstyrke på omlag 25 000 medarbeidere i 2020 (inkludert Borealis), er OMV et av Østerrikes største børsnoterte selskap. I Exploration &Production har OMV en sterk base i Sentral- og Øst-Europa, samt en balansert internasjonal portefølje, med Midtøsten og Afrika, Nordsjøen, Russland og Asia-Stillehavet som kjerneregioner. Daglig gjennomsnittlig produksjon var 463 000 boe/d i 2020 med vekt på naturgass. I Refining &Marketing driver OMV tre raffinerier i Europa og eier en andel på 15 % i ADNOC Refining og ADNOC Global Trading, med en samlet prosesseringskapasitet på mer enn 500 000 fat. Videre driver OMV rundt 2100 bensinstasjoner i ti europeiske land og driver gasslagringsanlegg i Østerrike og Tyskland. I 2020 utgjorde de totale salgsvolumene for naturgass om lag 164 TWh. I Chemicals &Materials er OMV, sammen med datterselskapet Borealis, en av verdens ledende leverandører av avanserte og sirkulære polyolefinløsninger og en europeisk markedsleder innen basekjemikalier, gjødsel og mekanisk resirkulering av plast. Selskapet leverer tjenester og produkter til kunder over hele verden gjennom Borealis og dets to viktige joint ventures: Borouge (med Abu Dhabi National Oil Company, eller ADNOC, basert i De forente arabiske emirater) og Baystar™ (med Total, basert i USA). Bærekraft er en integrert del av OMVs bedriftsstrategi. OMV støtter overgangen til en lavere karbonøkonomi og har satt målbare mål for å redusere karbonintensiteten så vel som for implementering av nye energi- og petrokjemiske løsninger.