Kontakt
OMV nettsider
no en
OMV nettsider
OMV nettsider
OMV www.omv.com/en Østerrike www.omv.at/de-at Bulgaria www.omv.bg/bg-bg Tsjekkia www.omv.cz/cs-cz Tyskland www.omv.de/de-de Ungarn www.omv.hu/hu-hu New Zealand www.omv.nz/en-nz Romania www.omv.ro/ro-ro Serbia www.omv.co.rs/sr-rs Russia www.omv.ru/ru-ru Slovenia www.omv.si/sl-si Slovakia www.omv.sk/sk-sk Tunesia www.omv.tn/ar-tn Tyrkia www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae/en-ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com/ Østerrike www.omv-gas.at Tyskland www.omv-gas.de Ungarn www.omv-gas.hu Nederland www.omv-gas.nl
Borealis Websites
Borealis www.borealisgroup.com
Lukk

OMV Gruppen

OMV AG produserer og markedsfører olje og gass, innovativ energi og høykvalitets petrokjemiske løsninger – på en ansvarlig måte. 
Med en konsernomsetning på 23 milliarder EURO og en arbeidsstyrke på omlag 20 000 medarbeidere i 2019, er OMV Aktiengesellschaft et at Østerrikes største børsnoterte selskap. Innen oppstrømsvirksomheten har OMV en sterk base i sentrale og østlige del av Europa, samt en balansert internasjonal portefølje ned kjerneområder som Midtøsten & Afrika, Nordsjøen, Russland og Asia-Pacific. I 2019 hadde gruppen en produksjon på rundt 487 000 boe/d. I nedstrømssegmentet opererer OMV tre raffinerier i Europa og med 15 prosent eierandel i ADNOC Refining and Trading JV,  med en årlig raffineringskapasitet på 24,9 mn tonn. I tillegg har OMV 75 prosent eierandel i Borealis, en av verdens største produsenter av polyolefiner. I slutten av 2019 hadde OMV over 2100 bensinstasjoner i 10 europeiske land. OMV opererer et gassrørledningsnett i Østerrike samt gasslagringsanlegg i både Østerrike og Tyskland. OMV solgte cirka 137 TWh gass i 2019. Bærekraft er en integrert del av OMVs konsernstrategi. OMV støtter overgangen til lavkarbonøkonomi, og har som mål å redusere karbonintensiteten og bidra til nye energi- og petrokjemiske løsninger.

Selskapsinformasjon

Klikk her for detaljert informasjon om OMV gruppens organisasjon, strategi og forretningssegmenter (informasjonen er tilgjengelig på engelsk og tysk).