Kontakt
OMV nettsider
no en
OMV nettsider
OMV nettsider
OMV www.omv.com/en Østerrike www.omv.at/de-at Bulgaria www.omv.bg/bg-bg Tsjekkia www.omv.cz/cs-cz Tyskland www.omv.de/de-de Ungarn www.omv.hu/hu-hu New Zealand www.omv.nz/en-nz Romania www.omv.ro/ro-ro Serbia www.omv.co.rs/sr-rs Russia www.omv.ru/ru-ru Slovenia www.omv.si/sl-si Slovakia www.omv.sk/sk-sk Tunesia www.omv.tn/ar-tn Tyrkia www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae/en-ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com/ Østerrike www.omv-gas.at Tyskland www.omv-gas.de Ungarn www.omv-gas.hu Nederland www.omv-gas.nl
Lukk

OMV Gruppen

OMV AG produserer og markedsfører olje og gass, innovativ energi og høykvalitets petrokjemiske løsninger – på en ansvarlig måte. Med en konsernomsetning på 20 milliarder euro og en arbeidsstyrke på 20 700 medarbeidere i 2017, er OMV Aktiengesellschaft et at Østerrikes største børsnoterte selskap. Innen oppstrømsvirksomheten har OMV en sterk base i Romania og Østerrike, samt en balansert internasjonal portefølje ned kjerneområder som Nordsjøen, Midtøsten & Afrika og Russland. I 2017 hadde gruppen en produksjon på rundt 348 000 boe/d. 
I nedstrømssegmentet opererer OMV tre raffinerier med en årlig raffineringskapasitet på 17,8 mn tonn. I slutten av 2017 hadde OMV over 2000 bensinstasjoner i 10 land. OMV opererer et gassrørledningsnett i Østerrike samt gasslagringsanlegg i både Østerrike og Tyskland. OMV solgte cirka 113 TWh gass i 2017.

Selskapsinformasjon

Klikk her for detaljert informasjon om OMV gruppens organisasjon, strategi og forretningssegmenter (informasjonen er tilgjengelig på engelsk og tysk).