Kontakt OMV Group
no en
Logout
OMV nettsider
Lukk
OMV_HQ_si

OMV Gruppen

Med konsernets salgsinntekter på EUR 36 milliarder og en arbeidsstyrke på omkring 22 400 ansatte i 2021, er OMV blant Østerrikes største børsnoterte industriselskaper.

I Chemicals & Materials er OMV gjennom datterselskapet Borealis en av verdens ledende leverandører av avanserte og sirkulære polyolefinløsninger og en europeisk markedsleder innen basiskjemikalier, gjødsel og plastresirkulering. Sammen med sine to store joint ventures – Borouge (med ADNOC, i UAE og Singapore) og Baystar™ (med TotalEnergies, i USA) – leverer Borealis produkter og tjenester til kunder over hele verden. OMVs raffinerings- og markedsføringsvirksomhet produserer og markedsfører drivstoff så vel som råstoff til den kjemiske industrien, driver tre raffinerier i Europa og har en eierandel på 15 % i et raffineringsjoint venture i UAE. OMV driver rundt 1800 bensinstasjoner i ti europeiske land. I tillegg inkluderer aktivitetene Gas & Power Eastern Europe hvor det også driver et gasskraftverk i Romania. I Exploration & Production utforsker og produserer OMV olje og gass i de fire kjerneregionene Sentral- og Øst-Europa, Midtøsten og Afrika, Nordsjøen og Asia-Stillehavet. Gjennomsnittlig daglig produksjon i 2021 inkluderte produksjon fra et joint venture i Russland og utgjorde 486 000 boe/d med fokus på naturgass (~60 %). Fra 1. mars 2022 er russiske enheter ikke lenger konsolidert. Dets aktiviteter inkluderer Gas Marketing Western Europe, hvor det også driver gasslagre i Østerrike og Tyskland.

OMV har til hensikt å gå over fra et integrert olje-, gass- og kjemiselskap til å bli en ledende leverandør av innovative og bærekraftige drivstoff, kjemikalier og materialer, samtidig som de tar en ledende global rolle i den sirkulære økonomien. Ved å gå over til en lavkarbonvirksomhet streber OMV etter å oppnå netto null i alle tre Scopes senest i 2050.