Kontakt
OMV nettsider
no | en

OMV Gruppen

OMV AG produserer og markedsfører olje og gass, innovativ energi og høykvalitets petrokjemiske løsninger – på en ansvarlig måte. Med en konsernomsetning på 20 milliarder euro og en arbeidsstyrke på 20 700 medarbeidere i 2017, er OMV Aktiengesellschaft et at Østerrikes største børsnoterte selskap. Innen oppstrømsvirksomheten har OMV en sterk base i Romania og Østerrike, samt en balansert internasjonal portefølje ned kjerneområder som Nordsjøen, Midtøsten & Afrika og Russland. I 2017 hadde gruppen en produksjon på rundt 348 000 boe/d. 
I nedstrømssegmentet opererer OMV tre raffinerier med en årlig raffineringskapasitet på 17,8 mn tonn. I slutten av 2017 hadde OMV over 2000 bensinstasjoner i 10 land. OMV opererer et gassrørledningsnett i Østerrike samt gasslagringsanlegg i både Østerrike og Tyskland. OMV solgte cirka 113 TWh gass i 2017.

Selskapsinformasjon

Klikk her for detaljert informasjon om OMV gruppens organisasjon, strategi og forretningssegmenter (informasjonen er tilgjengelig på engelsk og tysk).