Kontakt
OMV nettsider
no en
OMV nettsider
OMV nettsider
OMV Group www.omv.com Østerrike www.omv.at Bulgaria www.omv.bg Tsjekkia www.omv.cz Tyskland www.omv.de Ungarn www.omv.hu New Zealand www.omv.nz Romania www.omv.ro Serbia www.omv.co.rs Russia www.omv.ru Slovenia www.omv.si Slovakia www.omv.sk Tunesia www.omv.tn Tyrkia www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com Østerrike www.omv-gas.at Tyskland www.omv-gas.de Ungarn www.omv-gas.hu Nederland www.omv-gas.nl
Borealis Websites
Borealis www.borealisgroup.com
Lukk

OMV Gruppen

OMV AG produserer og markedsfører olje og gass, innovativ energi og høykvalitets petrokjemiske løsninger på en ansvarlig måte. Med en konsernomsetning på 17 milliarder EURO og en arbeidsstyrke på omlag 25 000 medarbeidere i 2020 (inkludert Borealis), er OMV et av Østerrikes største børsnoterte selskap. Innen forretningsområdet Kjemikalier og Materialer er OMV, sammen med datterselskapet Borealis, en av verdens ledende innen basiskjemikalier, gjødsel og mekanisk resirkulering av plastprodukter. Selskapet leverer tjenester og produkter til globale kunder gjennom Borealis og to samarbeidspartnere: Borouge (ADNOC) og Baystar™ (Total). Innen Raffinering og Markedsføring operer OMV tre raffinerier i Europa og har 15% eierandel i ADNOC Raffinering og ADNOC Global Trading, med en total prosesseringskapasitet på 500 000 fat per dag. OMV operer 2100 bensinstasjoner i ti europeiske land, samt lagring og dristribusjon av naturgass i Østerrike og Tyskland. OMV solgte cirka 164 TWh naturgass i 2020. Innen leting og utvinning har OMV en sterk base i sentrale og østlige del av Europa, samt en balansert internasjonal portefølje med kjerneområder som Midtøsten & Afrika, Nordsjøen, Russland og Asia-Pacific. I 2020 hadde gruppen en produksjon på rundt 463 000 boe/d med hovedvekt på naturgass. Bærekraft er en integrert del av OMVs konsernstrategi. OMV støtter overgangen til lavkarbonøkonomi, og har som mål å redusere karbonintensiteten og bidra til nye energi- og petrokjemiske løsninger.