OMV nettsider
Lukk

Om OMV (Norge) AS

OMV ble etablert i Norge i 2006. I dag har selskapet en rekke lisenser på norsk sokkel, hvorav flere egenopererte.
OMV (Norge) AS er lokalisert i Stavanger og organisasjonen teller nå over 150 ansatte og kontraktører.
 
Norsk sokkel er definert som et av OMV-gruppens hovedområder. Norge er i verdensklasse når det gjelder sikkerhetskultur og har en høy grad av teknologisk kompetanse. Ved å være en del av et integrert olje- og gasselskap kan OMV (Norge) AS også utnytte synergiene med OMVs nedstrøms-, gass- og kraftvirksomhet i form av balansert energitilførsel til Europa.
  
Dagens produksjon fra OMV (Norge) AS kommer fra feltene Aasta Hansteen, Gullfaks, Gudrun og Edvard Grieg. Selskapet arbeider i tillegg for å modne Iris Hades funnene i Norskehavet for fremtidig produksjon.
 
OMV (Norge) AS sin strategi er å vokse organisk gjennom letesuksesser og utvalgte oppkjøp. Selskapet har interesse for nye og uutforskede områder; spesielt i Barentshavet og dypvannsområder. Selskapets visjon er å bli en kompetent feltutvikler og operatør på norsk sokkel.
 

Factsheet OMV (Norge) AS (PDF, 333,9 KB)

  • OMV Blog: Joint Ventures – strong partnerships in the oil and gas industry. More Info