Kontakt
OMV nettsider
no en
OMV nettsider
OMV nettsider
OMV Group www.omv.com Østerrike www.omv.at Bulgaria www.omv.bg Tsjekkia www.omv.cz Tyskland www.omv.de Ungarn www.omv.hu New Zealand www.omv.nz Romania www.omv.ro Serbia www.omv.co.rs Russia www.omv.ru Slovenia www.omv.si Slovakia www.omv.sk Tunesia www.omv.tn Tyrkia www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com Østerrike www.omv-gas.at Tyskland www.omv-gas.de Ungarn www.omv-gas.hu Nederland www.omv-gas.nl
Borealis Websites
Borealis www.borealisgroup.com
Lukk

Om OMV (Norge) AS

OMV ble etablert i Norge i 2006. I dag har selskapet en rekke lisenser på norsk sokkel, hvorav flere egenopererte.
OMV (Norge) AS er lokalisert i Stavanger og organisasjonen teller nå over 150 ansatte og kontraktører.
 
Norsk sokkel er definert som et av OMV-gruppens hovedområder. Norge er i verdensklasse når det gjelder sikkerhetskultur og har en høy grad av teknologisk kompetanse. Ved å være en del av et integrert olje- og gasselskap kan OMV (Norge) AS også utnytte synergiene med OMVs nedstrøms-, gass- og kraftvirksomhet i form av balansert energitilførsel til Europa.
  
Dagens produksjon fra OMV (Norge) AS kommer fra feltene Aasta Hansteen, Gullfaks, Gudrun og Edvard Grieg. Selskapet arbeider i tillegg for å modne Wisting-funnene i Barentshavet og Hades/Iris-funnene i Norskehavet for fremtidig produksjon.
 
OMV (Norge) AS sin strategi er å vokse organisk gjennom letesuksesser og utvalgte oppkjøp. Selskapet har interesse for nye og uutforskede områder; spesielt i Barentshavet og dypvannsområder. Selskapets visjon er å bli en kompetent feltutvikler og operatør på norsk sokkel.
 

Factsheet OMV (Norge) AS (PDF, 333,9 KB)

  • OMV Blog: Joint Ventures – strong partnerships in the oil and gas industry. More Info