Contact
OMV Websites
no en
OMV Websites
OMV Websites
OMV Group www.omv.com Austria www.omv.at Bulgaria www.omv.bg Czech Republic www.omv.cz Germany www.omv.de Hungary www.omv.hu New Zealand www.omv.nz Romania www.omv.ro Serbia www.omv.co.rs Russia www.omv.ru Slovenia www.omv.si Slovakia www.omv.sk Tunesia www.omv.tn Turkey www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com Austria www.omv-gas.at Germany www.omv-gas.de Hungary www.omv-gas.hu Netherlands www.omv-gas.nl
Borealis Websites
Borealis www.borealisgroup.com
Close

OMV tildeler basekontrakt

OMV har tildelt NorSea Group AS en kontrakt for levering av basetjenester. Avtalen har en varighet på fem år med mulighet for fire års forlengelse.

Rammeavtalen vil sikre logistikk- og forsyningstjenester for OMV i minimum fem år fra alle NorSeas baser – fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord. Kontrakten er tildelt på vegne av OMVs opererte lisenser på norsk sokkel.

- De neste årene skal OMV gjennomføre en rekke offshore aktivitieter fra leting til utbygging. NorSea skal levere basetjenester til disse aktivitetene, sier administrerende direktør Knut Mauseth i OMV (Norge) AS.

Avtalen har en estimert verdi på 300 millioner kroner og er gjeldende fra 1. april i år.