Contact OMV Group
no en
Logout
OMV Global
Close

Ressursanslagene for Wisting øker

  • The estimated recoverable volumes in the Wisting discovery have increased to 440 million barrels of oil.

De utvinnbare volumene for Wisting-funnet er nå estimert til 440 millioner fat olje.

OMV har gjennomført et betydelig arbeid over det siste året med å forstå Wisting reservoaret bedre. Seks brønner er boret og det er innsamlet store mengder data. I tillegg har Wisting-teamet kombinert tradisjonell seismikk med CSEM (Controlled Source Electro Magnetic) for å optimalisere de tekniske undergrunnsstudiene. 

– Med data fra den siste avgrensningsbrønnen og innsamlet seismisk data, har vi fått en forbedret forståelse av området og ressursene. Vi ser nå et økt potensial i Wisting-funnet, sier administrerende direktør Knut Mauseth in OMV (Norge) AS.

Det nåværende konseptet for en utbygging av Wisting er en FPSO med havbunns produksjonssystem med 19 produsenter og 15 vanninjeksjonsbrønner. De dynamiske og statiske reservoarmodellene er oppdatert med revidert vanninjeksjons- og gassbehandlingsstrategi. To FPSO-konsepter, en med sirkulært skrog og en med skipsskrog, blir studert og lisensen forventer å ta endelig konseptvalg i 2020.

De nye ressursanslagene som er rapportert til Oljedirektoratet, er for 2018 forventet til 440 millioner fat olje. Dette er en økning fra 350 millioner fat rapportert for 2017.

– Jeg er glad for å se at estimatene fra de oppdaterte reservoarmodellene viser en betydelig økning i volumene. Wisting er et stort funn og vi har nå et mer robust business case for å modne prosjektet videre mot en utbygging, sier Mauseth.

PL 537 ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009. Wisting er lokalisert i Barentshavet og ble oppdaget i 2013 med letebrønnen 7324/8-1. OMV (Norge) AS er operatør for PL 537 med 25 prosent eierandel. De andre rettighetshaverne er Equinor Energy AS (35 %), Petoro (20 %) og Idemitsu Petroleum Norge (20 %).

Background information:
OMV (Norge) AS ble etablert i 2006 og har det norske hovedkontoret lokalisert i Stavanger. Selskapet har andeler i de produserende feltene Aasta Hansteen, Gullfaks og Gudrun, med Equinor som operatør. I tillegg andeler i Edvard Grieg-feltet hvor Lundin er operatør. I 2018 var den daglige produksjonen på omkring 75 000 fat oljeekvivalenter. OMV er operatør for Wisting-funnet i Barentshavet og for Hades/Iris-funnet i Norskehavet. Selskapet har andeler i over 40 produksjonslisenser hvorav 8 som operatør. OMV (Norge) AS er et heleid selskap av OMV Exploration & Production GmbH som er 100 % eid av OMV Aktiengesellschaft.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Kurt Michelsen    
Kommunikasjonssjef    
Tel.: +47 41 63 52 44    
kurt.michelsen@omv.com