OMV nettsider
Lukk

Iris Hades

Funnene Iris og Hades er lokalisert på Haltenbanken i Norskehavet i PL 644, PL 644 B og PL 644 C. Funnene er i nærheten av Morvin-feltet og annen Equinor-operert infrastruktur som feltene Åsgard og Kristin.

Den første letebrønnen ble boret i 2018 og påtraff gass og kondensat i begge prospektene. Avgrensningsbrønnen i Iris-reservoaret ble boret i 2019, og Hades-reservoaret ble avgrenset i 2020. Begge avgrensningsbrønnene bekreftet tilstedeværelse av hydrokarboner.

OMV (Norge) AS er operatør for PL 644/B/C med 30 prosent eierandel. De øvrige rettighetshaverne er Equinor (40%), DNO Norge (20%) og Spirit Energy (10%).

 

Utredningsprogram for Iris Hades

På vegne av rettighetshaverne, legger operatøren OMV (Norge) AS forslag til program for konsekvensutredning ut på høring.

Rettighetshaverne anbefaler en havbunnsutbygging  hvor flere alternativer vil bli vurdert som mulig vertsplattform for prosessering og eksport av gass og kondensat. 

Iris Hades konsekvensutredning