Kontakt OMV Group
no en
Logout
OMV nettsider
Lukk
img_Iris Hades

Berling

Berling-utbyggingen (tidligere kjent som Iris Hades) består av funnene Iris og Hades, og er lokalisert på Haltenbanken i Norskehavet i PL 644, PL 644 B og PL 644 C. Funnene er i nærheten av Morvin-feltet og annen Equinor-operert infrastruktur som feltene Åsgard og Kristin.

Den første letebrønnen ble boret i 2018 og påtraff gass og kondensat i begge prospektene. Avgrensningsbrønnen i Iris-reservoaret ble boret i 2019, og Hades-reservoaret ble avgrenset i 2020. Begge avgrensningsbrønnene bekreftet tilstedeværelse av hydrokarboner.

OMV leverte plan for utbygging og drift (PUD) for Berling-utbyggingen til norske myndigheter i desember 2022. Det foreslåtte utbyggingskonseptet er en havbunnsramme med fire brønnslotter. Produksjonssystemet foreslås i søknaden å knyttes opp til Åsgard B-plattformen. PUD ble godkjent av Olje- og Energidepartementet in juni 2023. Produksjonsstart er planlagt i 2027/2028.

OMV (Norge) AS er operatør for PL 644/B/C med 30 prosent eierandel. De øvrige rettighetshaverne er Equinor (40%) og DNO Norge (30%).

Iris Hades Konsekvensutredning PUD del II
Forslag til Program for Konsekvensutredning