Kontakt OMV Group
no en
Logout
OMV nettsider
Lukk

Iris Hades vil gi ringvirkninger

OMV (Norge) AS har som operatør for Iris Hades-lisensen sendt ut konsekvensutredning for feltutbyggingen på høring. Høringsperioden er fastsatt til 12 uker.

Konsekvensutredningen er en viktig del av planprosessen og levering av endelig plan for utbygging og drift (PUD) av Iris Hades. PUD for Iris Hades skal etter planen leveres til norske myndigheter innen utgangen av 2022.

Iris Hades vil gi ringvirkninger til norske leverandørselskaper både i utbyggings- og driftsfasen. Ifølge konsekvensutredningen vil den nasjonale andelen av investeringene være på 71 prosent i utbyggingsfasen og 80 prosent i driftsfasen. Samlet utgjør dette i størrelsesorden 6 milliarder kroner. Estimerte nasjonale sysselsettingsvirkninger er litt i overkant av 4200 årsverk for utbygging og drift til sammen. Samlet mottar staten om lag 4 milliarder kroner i innteker fra skatter og avgifter i årene 2022 til 2034.

OMV (Norge) AS er operatør for Iris Hades-lisensen med 30 prosent eierandel. De andre rettighetshaverne er Equinor (40 prosent), DNO (20 prosent) og Sval Energi (10%).

Konsekvensutredningen er tilgjengelig på OMVs hjemmeside: https://www.omv.no/no-no/aktiviteter/iris-hades