Kontakt OMV Group
no en
Logout
OMV nettsider
Lukk

Gullfaks

Img_Gullfaks1

Gullfaks feltsenter er lokalisert i nordlige del av Nordsjøen i en rekke lisenser operert av Equinor. Gullfaksfeltet ble funnet i 1978 og startet produksjonen i 1986. Gullfaks har blitt utbygget til en feltsenter og hub i området. Feltet har blitt utviklet med flere plattformer; Gullfaks A, B og C. Gullfaks A og C mottar prosesserte hydrokarboner fra satellittfeltet Gullfaks Sør og flere andre olje- og gassfelt. Gullfaks B prosesserer olje og gass som blir overført til A og C for lagring og eksport. Oljen blir eksportert med shuttle tankere og gassen transporteres via Statpipe for videre prosessering på Kårstø i Norge. Produksjonen fra Gullfaks Rimfaksdalen startet i september 2016.