Kontakt
OMV nettsider
no en
OMV nettsider
OMV nettsider
OMV Group www.omv.com Østerrike www.omv.at Bulgaria www.omv.bg Tsjekkia www.omv.cz Tyskland www.omv.de Ungarn www.omv.hu New Zealand www.omv.nz Romania www.omv.ro Serbia www.omv.co.rs Russia www.omv.ru Slovenia www.omv.si Slovakia www.omv.sk Tunesia www.omv.tn Tyrkia www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com Østerrike www.omv-gas.at Tyskland www.omv-gas.de Ungarn www.omv-gas.hu Nederland www.omv-gas.nl
Borealis Websites
Borealis www.borealisgroup.com
Lukk

Gullfaks

Gullfaks feltsenter er lokalisert i nordlige del av Nordsjøen i en rekke lisenser operert av Equinor. Gullfaksfeltet ble funnet i 1978 og startet produksjonen i 1986. Gullfaks har blitt utbygget til en feltsenter og hub i området. Feltet har blitt utviklet med flere plattformer; Gullfaks A, B og C. Gullfaks A og C mottar prosesserte hydrokarboner fra satellittfeltet Gullfaks Sør og flere andre olje- og gassfelt. Gullfaks B prosesserer olje og gass som blir overført til A og C for lagring og eksport. Oljen blir eksportert med shuttle tankere og gassen transporteres via Statpipe for videre prosessering på Kårstø i Norge. Produksjonen fra Gullfaks Rimfaksdalen startet i september 2016.