Kontakt
OMV nettsider
no en
OMV nettsider
OMV nettsider
OMV www.omv.com/en Østerrike www.omv.at/de-at Bulgaria www.omv.bg/bg-bg Tsjekkia www.omv.cz/cs-cz Tyskland www.omv.de/de-de Ungarn www.omv.hu/hu-hu New Zealand www.omv.nz/en-nz Romania www.omv.ro/ro-ro Serbia www.omv.co.rs/sr-rs Russia www.omv.ru/ru-ru Slovenia www.omv.si/sl-si Slovakia www.omv.sk/sk-sk Tunesia www.omv.tn/ar-tn Tyrkia www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae/en-ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com/ Østerrike www.omv-gas.at Tyskland www.omv-gas.de Ungarn www.omv-gas.hu Nederland www.omv-gas.nl
Borealis Websites
Borealis www.borealisgroup.com
Lukk

Gullfaks

Gullfaks feltsenter er lokalisert i nordlige del av Nordsjøen i en rekke lisenser operert av Equinor. Gullfaksfeltet ble funnet i 1978 og startet produksjonen i 1986. Gullfaks har blitt utbygget til en feltsenter og hub i området. Feltet har blitt utviklet med flere plattformer; Gullfaks A, B og C. Gullfaks A og C mottar prosesserte hydrokarboner fra satellittfeltet Gullfaks Sør og flere andre olje- og gassfelt. Gullfaks B prosesserer olje og gass som blir overført til A og C for lagring og eksport. Oljen blir eksportert med shuttle tankere og gassen transporteres via Statpipe for videre prosessering på Kårstø i Norge. Produksjonen fra Gullfaks Rimfaksdalen startet i september 2016.