Kontakt
OMV nettsider
no en
OMV nettsider
OMV nettsider
OMV Group www.omv.com Østerrike www.omv.at Bulgaria www.omv.bg Tsjekkia www.omv.cz Tyskland www.omv.de Ungarn www.omv.hu New Zealand www.omv.nz Romania www.omv.ro Serbia www.omv.co.rs Russia www.omv.ru Slovenia www.omv.si Slovakia www.omv.sk Tunesia www.omv.tn Tyrkia www.omv.com.tr United Arab Emirates www.omv.ae
OMV Gas Websites
OMV Gas www.omv-gas.com Østerrike www.omv-gas.at Tyskland www.omv-gas.de Ungarn www.omv-gas.hu Nederland www.omv-gas.nl
Borealis Websites
Borealis www.borealisgroup.com
Lukk

Aasta Hansteen

Aasta Hansteen er et gassfelt som er lokalisert i Norskehavet i PL 218, operert av Equinor. Aasta Hansteen består av en flytende spar plattform med prosesseringsanlegg. Spar er et vertikalt sylindrisk skrog forankret til havbunnen. Skroget inneholder lagertanker for kondensat. Gassen transporteres via Polarled til Nyhamna og videre til det europeiske markedet. Kondensatet lastes på tankere på feltet og videre transport til markedet.

Factsheet Aasta Hansteen (på engelsk) (PDF, 3,3 MB)