Kontakt OMV Group
no en
Logout
OMV nettsider
Lukk

Aasta Hansteen

img_aasta_hansteen

Aasta Hansteen er et gassfelt som er lokalisert i Norskehavet i PL 218, operert av Equinor. Aasta Hansteen består av en flytende spar plattform med prosesseringsanlegg. Spar er et vertikalt sylindrisk skrog forankret til havbunnen. Skroget inneholder lagertanker for kondensat. Gassen transporteres via Polarled til Nyhamna og videre til det europeiske markedet. Kondensatet lastes på tankere på feltet og videre transport til markedet.

Factsheet Aasta Hansteen (på engelsk) (PDF, 3,3 MB)